Elementor Tất Tần Tật.

Đây là tất cả video mình sẽ giải thích tất tần tật Elementor cho các bạn mới bắt đầy học thiết kế website với Elementor bằng WordPress.

Thiết Kế Website Cho Người Mới Bắt Đầu

Thực hành heading

Hướng dẫn

Elementor Tất Tất Tật

Thực hành Hình Ảnh

Thực hành Trình Chỉnh Sửa Văn Bản

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sin

Tôi tạo các trang website giúp bạn có được nhiều khách hàng hơn để bạn có thể thay đổi cuộc sống của mọi người trên toàn đất nước Viêt Nam và thế giới.

THÊM VỀ TÔI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sin

Tôi tạo các trang website giúp bạn có được nhiều khách hàng hơn để bạn có thể thay đổi cuộc sống của mọi người trên toàn đất nước Viêt Nam và thế giới.

THÊM VỀ TÔI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sin

Tôi tạo các trang website giúp bạn có được nhiều khách hàng hơn để bạn có thể thay đổi cuộc sống của mọi người trên toàn đất nước Viêt Nam và thế giới.

THÊM VỀ TÔI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sin

Tôi tạo các trang website giúp bạn có được nhiều khách hàng hơn để bạn có thể thay đổi cuộc sống của mọi người trên toàn đất nước Viêt Nam và thế giới.

THÊM VỀ TÔI

Thực hành Video trong Elementor

Chơi Video
Chơi Video
Chơi Video
Chơi Video

Thực hành Google Map trong Elementor

Thực hành Icon trong Elementor

Thực hành Hộp Hình Ảnh trong Elementor

beautiful nature spring 053001567

Giàng A Sinh

Mình tên là Sinh, mình là một freelance web design và affiliate marketing, mình chuyên đào tạo các bạn thích thiết kế website và phát triển web. Mình thích làm việc tự do, đi du lịch với gia đình. Hãy kêt nối với mình qua kênh YouTube tại đây

beautiful nature spring 053001567

Giàng A Sinh

Mình tên là Sinh, mình là một freelance web design và affiliate marketing, mình chuyên đào tạo các bạn thích thiết kế website và phát triển web. Mình thích làm việc tự do, đi du lịch với gia đình. Hãy kêt nối với mình qua kênh YouTube tại đây

beautiful nature spring 053001567

Giàng A Sinh

Mình tên là Sinh, mình là một freelance web design và affiliate marketing, mình chuyên đào tạo các bạn thích thiết kế website và phát triển web. Mình thích làm việc tự do, đi du lịch với gia đình. Hãy kêt nối với mình qua kênh YouTube tại đây

beautiful nature spring 053001567

Giàng A Sinh

Mình tên là Sinh, mình là một freelance web design và affiliate marketing, mình chuyên đào tạo các bạn thích thiết kế website và phát triển web. Mình thích làm việc tự do, đi du lịch với gia đình. Hãy kêt nối với mình qua kênh YouTube tại đây

beautiful nature spring 053001567

Giàng A Sinh

Mình tên là Sinh, mình là một freelance web design và affiliate marketing, mình chuyên đào tạo các bạn thích thiết kế website và phát triển web. Mình thích làm việc tự do, đi du lịch với gia đình. Hãy kêt nối với mình qua kênh YouTube tại đây

Thực hành Hộp Icon trong Elementor

Giao Hàng Miễn Phí

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Giao Hàng Miễn Phí

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Giao Hàng Miễn Phí

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Giao Hàng Miễn Phí

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Thực hành Đánh Giá Sao trong Elementor

beautiful nature spring 053001567

Thêm Heading của bạn tại đây

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

5 Stars
4.5/5
beautiful nature spring 053001567

Thêm Heading của bạn tại đây

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

5 Stars
4.5/5
beautiful nature spring 053001567

Thêm Heading của bạn tại đây

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

5 Stars
4.5/5

Thực hành Hình Ảnh Băng Chuyền trong Elementor

Thực hành Basic Gallery trong Elementor

Thực hành Danh Sách ICON trong Elementor

Thực hành Bộ Đệm trong Elementor

0
Khách hàng tin tưởng
0
Nhân Viên
0
Kinh Nghiệm

Thực hành Thanh Tiến Trình trong Elementor

Kĩ năng thiết kế website của tôi
WordPress 90%
Elementor 85%
Photoshop 51%
SEO 70%

Thực hành Cẩm Nhận Trình trong Elementor

This tour is absolutely amazing! We loved the hike and the stunning nature. Our host was the best and answered all our question. Also the night at the homestay was just perfect and has everything you need. Thanks a lot for this experience.
This tour is absolutely amazing! We loved the hike and the stunning nature. Our host was the best and answered all our question. Also the night at the homestay was just perfect and has everything you need. Thanks a lot for this experience.
This tour is absolutely amazing! We loved the hike and the stunning nature. Our host was the best and answered all our question. Also the night at the homestay was just perfect and has everything you need. Thanks a lot for this experience.

Thực hành Tabs trong Elementor

Thực hành Nội Dung Thu Gọn Elementor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Nội dung của Accordion

Thực hành Chuyển Đổi trong Elementor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Chuyển đổi nội dung

Thực hành Icon Mạng XH trong Elementor

Thực hành SoundClound trong Elementor

Thực hành Shortcode trong Elementor

Thực hành Menu Anchor trong Elementor